Promocje
HD PLA White Filament
HD PLA White Filament
125,00 zł 106,25 zł
szt.
HD PLA  Black Filament
HD PLA Black Filament
125,00 zł 106,25 zł
szt.
HD PLA Beige Filament
HD PLA Beige Filament
125,00 zł 106,25 zł
szt.
PLA/PHA Standard White ColorFabb Filament
PLA/PHA Standard White ColorFabb Filament
159,00 zł 135,15 zł
szt.
PLA/PHA Greenish Beige ColorFabb Filament
PLA/PHA Greenish Beige ColorFabb Filament
159,00 zł 135,15 zł
szt.
PLA/PHA Blue Gray ColorFabb Filament
PLA/PHA Blue Gray ColorFabb Filament
159,00 zł 135,15 zł
szt.
Woodfill ColorFabb Filament
Woodfill ColorFabb Filament
169,00 zł 143,65 zł
szt.
Nylon PA12 Fiberlogy Filament
Nylon PA12 Fiberlogy Filament
179,00 zł 152,15 zł
szt.
Adapter SMA męski na SMA żeński
Adapter SMA męski na SMA żeński
5,00 zł 4,65 zł
szt.
Odbiornik FlySky FS-A3 3CH 2.4GHz
Odbiornik FlySky FS-A3 3CH 2.4GHz
59,00 zł 54,87 zł
szt.
Silnik SWIFT 500 12V
Silnik SWIFT 500 12V
49,00 zł 45,57 zł
szt.
Ustawianie i funkcje w aparaturach pistoletowych. 1
Ustawianie i funkcje w aparaturach pistoletowych.

Aparatura pistoletowa używana jest w wielu modelach pływających i jeżdżących. Sterowanie jest dość intuicyjne, spust odpowiada za przyspieszenie, hamowanie i poruszanie się do tyłu, a kołem kierujemy naszym pojazdem.
W aparaturze sterującej są to odpowiednio kanały łączności: kanał pierwszy (CH1) - skręcanie, kanał drugi (CH2) - przyspieszenie i hamowanie. W puszce odbiornika złącza kanałów łączności są zawsze oznaczone na obudowie.

Oprócz wymienionych wcześniej elementów sterujących aparatura posiada także przełączniki, przyciski i pokrętła, które pozwalają nam ustawić elektronikę zamontowaną w modelu w taki sposób, aby umożliwić prawidłowe i wygodne sterowanie.
Opisane poniżej funkcje i opcje mogą nie pokrywać się z wieloma aparaturami i zależne są od posiadanego modelu i producenta. Każda aparatura sterująca może być ustawiona inaczej, ze względu na preferencje użytkownika, posiadany model oraz zamontowaną w modelu elektronikę.

 

 Podstawowe funkcje aparatury

Trim ST / Steering Trim

Funkcja odpowiada za centrowanie sygnału kanału pierwszego, czyli sygnału wysyłanego do        serwomechanizmu odpowiedzialnego za skręcanie pojazdu. Dzięki tej funkcji ustawiamy, by model jechał prosto po wyprostowaniu kółka na aparaturze.

ST D/R / Steering Dual Rate

Funkcja odpowiada za maksymalny zakres (wychylenie) sygnału kanału pierwszego, czyli sygnału wysyłanego do serwomechanizmu odpowiedzialnego za skręcanie pojazdu. Dzięki tej funkcji ustawiamy maksymalne wychylenie serwomechanizmu układu kierowniczego w obie strony.

Trim TH / Throttle Trim

Funkcja odpowiada za centrowanie sygnału kanału drugiego, czyli sygnału do regulatora (model elektryczny) czy serwomechanizmu od gaźnika (model spalinowy) odpowiedzialnego za jazdę do przodu i do tyłu (jeśli występuje taka możliwość). Dzięki tej funkcji ustawiamy model, by sam nie jechał w żadną stronę bez dotykania spustu.

TH D/R / Throttle Dual Rate

Funkcja odpowiada za maksymalny zakres (wychylenie) sygnału kanału drugiego, czyli sygnału do regulatora (model elektryczny) czy serwomechanizmu od gaźnika (model spalinowy) odpowiedzialnego za jazdę do przodu i do tyłu (jeśli występuje taka możliwość). Dzięki tej funkcji ustawiamy maksymalne wychylenie sygnału, dzięki czemu można ograniczyć prędkość modelu w obie strony.

ST Rev / CH1 Rev / Steering Reverse

Funkcja odpowiada za odwrócenie sygnału kanału pierwszego, czyli sygnału do serwomechanizmu odpowiedzialnego za skręcanie pojazdu. Dzięki tej funkcji ustawiamy model, by skręt kółkiem kierowniczym na aparaturze sterującej np. w stronę lewą, powodował skręt pojazdu również w stronę lewą.

 

TH RevCH2 Rev / Throttle Reverse

Funkcja odpowiada za odwrócenie sygnału kanału drugiego, czyli sygnału do regulatora (model elektryczny) czy serwomechanizmu od gaźnika (model spalinowy) odpowiedzialnego za jazdę do przodu i do tyłu (jeśli występuje taka możliwość). Dzięki tej funkcji ustawiamy, by ściągnięcie spustu aparatury sterującej powodowało przyspieszenie pojazdu do przodu, a wypchnięcie - hamowanie i przyspieszenie do tyłu, jeśli występuje taka możliwość.

 

Zaawansowane funkcje aparatury

ABS / ALB / Anti Lock Brake System

Funkcja ta pozwala zachować kontrolę nad modelem w trakcie hamowania. Zależnie od modelu aparatury sterującej funkcja ta może posiadać parę opcji jak: STROKE, POINT, LAG, CYCLE, ABP (Amount of Brake Return), STM (Steering Mixing). Zależnie od wybranej opcji, posiadają one różne działanie jak np. siła hamowania (STROKE, ABP), miejsce załączenia funkcji (POINT, TGP), opóźnienie załączenia funkcji (LAG, DLY), częstotliwość działania funkcji (CYCLE, CYC, PULSE), miksowanie hamowania i skrętu (STM).

TH OFFSET / IDL UP / Throttle Offset 

Funkcja odpowiada za przesunięcie punktu centralnego kanału drugiego do zadanej pozycji, bez przesuwania punktów wychylenia maksymalnego sygnału. Zależnie od ustawień parametrów tej funkcji można uzyskać różne efekty jak np. podniesienie obrotów jałowych, zmiana punktu centralnego w neutralnym zakresie spustu.


 

ST EPA / Steering End Point Adjustment

Funkcja odpowiada za maksymalny zakres (wychylenie) sygnału kanału pierwszego, czyli sygnału wysyłanego do serwomechanizmu odpowiedzialnego za skręcanie pojazdu. Dzięki tej funkcji ustawiamy maksymalne wychylenie serwomechanizmu układu kierowniczego osobno w stronę lewą i prawą. Odpowiednie ustawienie maksymalnego skrętu dla lewej i prawej strony pozwala uzyskać większą precyzję kierowania pojazdem. Aparatura bez wyświetlacza powinna także posiadać oznaczenia L i R (left - leworight - prawo), które wskazują stronę regulacji maksymalnego wychylenia.

TH EPA / Throttle End Point Adjustment

Funkcja odpowiada za maksymalny zakres (wychylenie) sygnału kanału drugiego, czyli sygnału do regulatora (model elektryczny) czy serwomechanizmu od gaźnika (model spalinowy) odpowiedzialnego za jazdę do przodu i do tyłu (jeśli występuje taka możliwość). Dzięki tej funkcji ustawiamy maksymalne wychylenie sygnału osobno dla przyspieszenia do przodu i hamowania / przyspieszenia do tyłu. Taki podział pozwala ograniczyć prędkość do przodu bez poświęcania mocy hamowania.

 AUX D/R / Additional Channel Dual Rate

Funkcja odpowiada za maksymalny zakres (wychylenie) sygnału kanału dodatkowego, pod który mogą być podpięte dodatkowe urządzenia jak zdalne oświetlenie i serwomechanizmy. Działa dokładnie tak samo, jak w przypadku kanału pierwszego i drugiego.

 

AUX / Auxiliary Functions

Zależnie od modelu aparatury sterującej, funkcja odpowiada za przypisanie dodatkowych kanałów do wykonywania zadanych czynności oraz załączenia przez przyciski, pokrętła, przełączniki. Funkcja ta może posiadać opcje jak: STEP, POINT, 4WS, MOA, AUX MIX, CODE. Opcja STEP ustawia sygnał kanału dodatkowego do jednej zadanej pozycji. Opcja POINT ustawia sygnał kanału dodatkowego do maksymalnie 3 różnych pozycji. 4WS pozwala na ustawienie sterowania dwoma skrętnymi osiami w konfiguracji jednej skrętnej osi, przedniej lub tylnej, oraz dwóch skrętnych osi, w tym samym lub przeciwnym kierunku. MOA umożliwia załączanie napędu osi napędzanych osobnymi silnikami w różnych konfiguracjach jak załączenie obu silników na raz lub osobno przedni, tylny oraz uzyskanie różnych prędkości obrotowych dla tych silników. AUX MIX daje możliwość łączenia kanałów i ograniczenia wychylenia sygnału z podłączonego kanału. Funkcja CODE służy do przestawiania opcji bezprzewodowo w kompatybilnych z systemem SSL urządzeniach, spotykana w urządzeniach marki Sanwa.

SUB-T / Sub Trim

Funkcja odpowiada za centrowanie sygnału danego kanału. Używając tego ustawienia, maksymalne pozycje wychylenia w prawo i w lewo będą się przesuwać wraz z pozycją centralną, w przeciwieństwie do opcji Trim.

TH SPD / ST SPD / Speed

Funkcja odpowiada za spowolnienie wykonywanej czynności wykonywanej przez dane urządzenie na danym kanale. Ustawienie często posiada podział: FORWARD, RETURN. Wartość opcji zaczynająca się od zera może być tylko zmniejszana do ujemnych wskazań, ze względu na fakt, że podłączonego urządzenia np. serwomechanizmu, nie da się przyspieszyć, jest to fizycznie niemożliwe. Dzięki tej funkcji ruch urządzenia np. serwomechanizmu na kanale pierwszym (ST SPD, ST SPEED itp.), może być osobno spowolniony w przypadku wychylenia od pozycji centralnej do zadanej pozycji kółkiem aparatury, jak również wychylenia od pozycji docelowej do powrotu po pozycji centralnej.

TH TYPE / TH MODE / Throttle Type

Funkcja ta określa podział ruchu spustu, najczęściej na dwa tryby: 50/50 i 70/30. Podział ten występuje jako przełącznik fizyczny, zmieniający pozycję centralną spustu lub opcja elektroniczna, gdzie zmienia się ilość wykrywanych pozycji spustu. Drugi wariant występuje w bardziej zaawansowanych aparaturach, gdzie najczęściej możliwe jest również dostosowanie pozycji i zakresu spustu. Opisana opcja głównie pomaga dostosować ustawienia aparatury do preferencji użytkownika

GYRO / Gyroscope

Funkcja ta pozwala włączyć i dostosować opcję żyroskopu odbiornika. Opcja ta ma zastosowanie najczęściej przy kanale pierwszym, gdzie odpowiednio ustawiona opcja za pomocą ustawień czułości pomoże modelowi samoczynnie kontrować koła w zakręcie w przypadku wychwycenia wychylenia i ułatwić pokonanie łuku w przypadku poślizgu.

F/S / Fail Safe

Funkcja ta służy do ochrony modelu przy niezamierzonej utracie sygnału. Zależnie od modelu aparatury sterującej mogą się w niej znajdować różne opcje jak np. dostosowanie reakcji danego kanału przy utracie sygnału czy wybranie napięcia, przy którym załączana ma być funkcja fail safe.

MODEL / PROFILE

Funkcja ta pozwala wybrać profil ustawień aparatury, najczęściej dostosowanych wcześniej przez użytkownika do danego modelu. Zależnie od posiadanej aparatury występuje również opcja kasowania i kopiowania profilów. Funkcja przydatna w przypadku posiadania jednej aparatury do kilku modeli.

BAT / BATTERY / Battery Alarm 

Funkcja odpowiada za określenie, na jakim napięciu i czy w ogóle ma załączać się alarm o niskim stanie energii baterii, czy akumulatora w aparaturze.

NAME 

Funkcja ta służy ustawianiu nazwy profilu ustawień aparatury w celu łatwiejszego rozpoznania odpowiedniego profilu, ustawionego wcześniej przez użytkownika.

ST EXP / TH EXP / CURVE 

Funkcja odpowiada za ustawienie krzywej sygnału na podanych przez aparaturę kanałach. Opcja może posiadać podział na wartości: RATE i POINT, a także opcje wyboru kształtu krzywej. Może być ona łamana w jednym punkcie lub być zaokrąglona. W przypadku braku podziału możemy tylko wybrać wartościami dodatnimi lub ujemnymi, w którą stronę i jak bardzo krzywa sygnału ma być wychylona. Jeśli jest podział na podane wyżej wartości to mamy możliwość osobnej manipulacji daną opcją. RATE zmienia wysokość krzywej w danym punkcie, a POINT zmienia pozycję punktu, w którym krzywa załamuje się i zmienia wysokość. Ustawiając krzywą gazu (kanał drugi, CH2) na wygiętą w dół, otrzymamy delikatniejsze przyspieszenie przy ściąganiu spustu. Gdy krzywa będzie w drugą stronę, początkowa reakcja na spust będzie wyraźniejsza, bardziej narastająca. Dokładnie ten sam efekt otrzymamy przy sterowaniu serwomechanizmem. Odpowiednie ustawienie tej opcji może ułatwić opanowanie modelu i przystosowanie do naszego stylu prowadzenia.

 

Komentarze do wpisu (1)

19 czerwca 2019

Poradnik przydatny :D tak się zastanawiam się czy mój film nie był inspiracją :d tylko że dużo więcej i bardziej szczegółowo powiedziane, co mi się podoba :D

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl